ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0015118-01

  (dále jen „Rozhodnutí“)

   

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,

  vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace

  přijaté dne 19. 06. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4

  a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

  souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

   

  rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 796 368,00 Kč příjemci

   

  Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 , příspěvková organizace

  Sídlo: Klostermannova 1474, 405 02 Děčín

  IČO: 72744286

  Bankovní účet: 000000-0019231431/0100

  (dále jen „Příjemce“)

   

  na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu

  Název projektu dle MS2014+:Projekt MŠ Klostermannova II

  Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015118

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026