Školní vzdělávací program

   

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

   

  Školní vzdělávací program „Plujeme na jedné lodi“

   

   

  Obsah

  1 Identifikační údaje

  2 Charakteristika mateřské školy s místem poskytovaného vzdělávání

  2.1 Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 6

  2.2 Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9

  2.3 Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131

  2.4 Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4

   

  3 Podmínky vzdělávání příspěvkové organizace

  3.1 Věcné podmínky

  3.2 Životospráva

  3.3 Psychosociální podmínky

  3.4 Organizace chodu

  3.4.1 Orientační denní řád chodu mateřské školy

  3.5 Řízení mateřské školy

  3.6 Personální zajištění

  3.7 Spoluúčast rodičů

  4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

  4.1 Vzdělávání dětí se zdravotním postižením, zdravotním oslabením a sociálním znevýhodněním

  4.2 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

  5 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

  6 Organizace vzdělávání

  6.1 Přijímání dětí

  6.2 Uspořádání škol

  6.2.1 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova a jednotlivých tříd
  6.2.2 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Moskevská
  6.2.3 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín XXV, Krásný Studenec
  6.2.4 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Thunská

  6.3 Formy vzdělávání

  7 Charakteristika školního vzdělávacího programu

  7.1 Profilace školy

  7.2 Metody vzdělávání v našich mateřských školách

  8 Vzdělávací obsah

  8.1 Charakteristika integrovaných bloků

  8.1.1 Integrovaný blok My jsme malí námořníci
  8.1.2 Integrovaný blok Od přístavu k přístavu
  8.1.3 Integrovaný blok Vítr v plachtách
  8.1.4 Integrovaný blok Plavba mezi kontinenty

  8.2 Pravidla pro plánování třídního vzdělávacího programu

  9 Evaluace, kontrolní systém

   

  1 Identifikační údaje

  Název školy: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - příspěvková organizace

  Zřizovatel školy: Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV

  IČO: 72744286

  Ředitelka (statutární orgán):  Mgr. Jiřina Machačková

  telefon: 412 535 026, mobil: 736 633 309

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  www.msklostermannova.cz

  Naše mateřská škola je samostatným právním subjektem od 1. 1. 2003, hospodaří jako příspěvková organizace.

   

  Škola má čtyři místa poskytovaného vzdělávání:

  • Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 se součástí školní jídelna  –povolená hygienická kapacita 90 dětí, kapacita školy s udělenou výjimkou z počtu dětí je 84.

  školu řídí: Mgr. Jiřina Machačková - ředitelka

  • Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9 se součástí školní jídelny – povolená hygienická kapacita 50 dětí, kapacita školy s udělenou výjimkou z počtu dětí je 45 dětí

  školu řídí: Bc. Yveta Fišerová – vedoucí pracoviště

  • Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131 se součástí školní jídelny, povolená hygienická kapacita 50 dětí.

  školu řídí: Bc. Petra Šantrůčková – vedoucí pracoviště, zástupkyně ředitelky

  • Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303, povolená hygienická kapacita 32 dětí, kapacita školy s udělenou výjimkou z počtu dětí je 32.

  školu řídí: Mgr. Denisa Pateliotisová -  vedoucí pracoviště

  Školní vzdělávací program „Plujeme na jedné lodi“ byl projednán na pedagogické radě

  dne:  25. 8. 2017

  Číslo jednací: ŘMŠ/KL/70/2017/JM

  Platnost:         1. 9. 2013

  Účinnost:         1. 1. 2014

  Inovace:          25. 8. 2017

  Aktualizace: 30.8.2021

  Aktualizace: 30.8.2022

   

  2 Charakteristika mateřské školy s místem poskytovaného

  vzdělávání

  Naše příspěvková organizace má celkem 9 tříd s věkově smíšeným složením dětí, s maximálním počtem 24 dětí na třídu. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérii stanovených ředitelkou.

   

  2.1 Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11

  Jedná se budovu panelového typu, v klidové vilové čtvrti města a v blízkosti MHD.

   v samostatném pavilonu s vlastním zázemím a zajišťuje stravování pro všechny děti a zaměstnance. V posledních letech byla provedena výměna osvětlení ve třídách, umýváren, nově vybavena školní kuchyně, opraveny chodníky a sociální zařízení pro provozní zaměstnance, výsadba živého plotu, proběhla výměna vstupní branky a brány pro zásobování, v rámci zajištění bezpečnosti dětí. V roce 2015 jsme díky dotaci ze Státního fondu životního prostředí zrealizovali zahradu v přírodním stylu v celkové hodnotě 2 700 000 Kč. Součástí je projekt „Malý farmář“ na podporu environmentální výchovy z dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje. Předmětem projektu je péče o malá hospodářská zvířata. V roce 2017 proběhla změna vytápění mateřské školy s vizí plánovaných finančních úspor za energie.

  MŠ má tři třídy s věkově smíšeným složením dětí s maximálním počtem 24 dětí na třídu. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě kritérii stanovených ředitelkou.

   

  2.2 Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9

  Budova se nachází ve vilové čtvrti městské části Letná. Jedná se o dvoupodlažní vilu s rozlehlou zahradou upravenou v roce 2016 do přírodního stylu v hodnotě 1 800 000 Kč z dotace ze Státního fondu životního prostředí. Kapacitně je uspořádána do dvou tříd po 24 a 24 dětech. Sociální vybavení a kuchyň prošly celkovou rekonstrukcí. Třídy jsou vybavené novým nábytkem, typizovaným pro mateřské školy. Velikost nábytku je přizpůsobena velikosti a věku dětí, převažují otevřené skříňky pro lepší dostupnost dětem.

  MŠ má dvě třídy s věkově smíšeným složením dětí s maximálním počtem 45 dětí.

   

  2.3 Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131

  Budova mateřské školy v Krásném Studenci se nachází v okrajové části Děčína, v dosahu MHD. Její stáří se odhaduje již na sto let. V roce 2004 v rámci optimalizace školství měla být mateřská škola k nelibosti občanů Krásného Studence zrušena. Díky zájmu pana podnikatele Josefa Šuby, který budovu odkoupil, zůstala mateřská škola v provozu. Vzhledem k větší poptávce o volná místa byla ve školním roce 2006/2007 za finančního přispění tehdejšího majitele budovy otevřena druhá třída.

  V roce 2008 byla budova mateřské školy odkoupena do majetku Statutárního města Děčína.

  Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro všechny děti a zaměstnance

  Mateřská škola je obklopena prostornou zahradou. S pomocí nadace ČEZ, která nám podpořila 2 projekty, se nám podařilo v roce 2009 realizovat úpravu školní zahrady – projekt Zahrada živlů a v roce 2010 vybavení jedné třídy v projektu Vláček ze stanice her do stanice tvoření, který umožnil provést výměnu oken a vybavit třídu v horním podlaží vestavěným nábytkem.  V následujících letech proběhly rozsáhlé rekonstrukce – oprava podlahy, výměna oken, oprava zadní strany fasády včetně zateplení a zahrada mateřské školy byla doplněna akátovými herními prvky, včetně venkovní učebny.

  V roce 2014 byla vybudovaná čistička odpadních vod. V roce 2016 proběhla rekonstrukce celé budovy – střecha, fasáda, oprava zázemí pro vedoucí učitelku v půdním prostoru.

  MŠ má dvě třídy s věkově smíšeným složením dětí s maximálním počtem 24 dětí na třídu.

   

  2.4 Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303

  Budova se nachází ve vilové čtvrti městské části Letná. Jedná se o dvoupodlažní vilu s rozlehlou zahradou upravenou v roce 2015 do přírodního stylu v hodnotě 900 000 Kč z dotace ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o nejmladšího člena naší příspěvkové organizace, byla k nám připojena v září 2011. Původně budova sloužila jako jesle, později jako družina nedaleké Základní školy Na Stráni.

  MŠ má dvě třídy s věkově smíšeným složením dětí s maximálním počtem 16 dětí na třídu.

   

  3 Podmínky vzdělávání příspěvkové organizace

  3.1 Věcné podmínky

  • Všechny budovy mateřské školy mají přiměřeně velké prostory pro přijatý počet dětí.
  • Nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobeny počtu a potřebám dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná a odpovídají zákonným normám.
  • Hračky, pomůcky i výtvarný materiál jsou uloženy v otevřených policích a skříňkách s plastovými nebo dřevěnými zásobníky a kontejnery, tak, aby je měly děti na dosah, mohly si je samostatně vybírat i ukládat. Hračky i pomůcky jsou průběžně doplňovány a vyměňovány. Odborná literatura je soustředěna v pedagogické knihovně školy a je aktuálně doplňována o nové publikace, dětské knihy jsou v jednotlivých třídách. Pro činnosti s ekologickou tematikou jsme zakoupili lupu, mikroskop a obrázky na rozvíjení poznání dětí. Pro dramatické činnosti děti využívají maňásky, loutky i kostýmy.
  • Prostory pro odpočinek dětí jsou vybaveny odpovídajícím zdravotně nezávadným nábytkem a lůžkovinami estetického vzhledu.
  • Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi dětí, je zde také prostor pro vystavení dětských prací a informační nástěnka pro rodiče je umístěna ve vstupním prostoru do mateřské školy.
  • Mateřské školy – Klostermannova, Moskevská mají k dispozici tablety s výukovými programy; Klostermannova, Moskevská a Thunská využívají k předškolnímu vzdělávání interaktivní tabule.
  • Dětské práce využíváme k výzdobě jednotlivých tříd, šaten a chodeb tak, aby si je mohli rodiče i ostatní děti prohlížet.
  • Po provedených úpravách v posledních letech splňují všechny vnitřní i vnější prostory bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

   

  3.2 Životospráva

  • Rodiče přivádějí i odvádějí děti do školy dle svých potřeb zpravidla do 8:00.
  • Strava je sestavována jako plnohodnotná a vyvážená, na jídelníčku je denně čerstvé ovoce a zelenina.
  • V průběhu dne jsou dodržovány doporučené intervaly mezi jídly.
  • Děti mají stále k dispozici pití – ovocné a bylinné neslazené čaje, balenou vodu nebo sirupy. Pitný režim je zajištěn po celý den. Každé dítě má svůj hrneček se svou značkou a může se kdykoli během dne jít napít. Starší děti si nalévají pití samy.

  Děti pijí málo, proto je potřeba stále pití připomínat – odpovídají učitelky.

  • Děti stolují v klidné a pohodové atmosféře. Volí si samy porci jídla, říkají si o přídavek. Na jídlo je jim poskytováno dostatek času. Pedagogičtí pracovníci i pracovníci školní jídelny vhodně motivují děti, aby neznámé jídlo alespoň ochutnaly. Děti však do jídla nejsou nuceny.
  • Děti mají zajištěn volný pohyb na zahradách i v budovách mateřských škol.
  • Doba pobytu venku je někdy zbytečně zkracována, je třeba působit na rodiče, aby měly děti vhodné oblečení, které umožní pobyt venku za každého počasí – dle roční doby.
  • V mateřských školách máme zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby nám umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám i aktuální situaci. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti, které nepotřebují spát, 30 minut odpočívají, poté si samy vyberou klidovou činnost tak, aby nerušily spící děti.
  • Učitelky jsou pro děti vhodným vzorem podle zásad zdravého životního stylu. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Formou činnostního učení seznamují děti s poznatky o těle, zdraví a nemoci, hygieně, výživě, osobní svobodě a hodnotách, bezpečné komunikaci, absenci úrazů, významu fyzických aktivit.

   

  3.3 Psychosociální podmínky

  • Nové děti mají možnost postupné adaptace na prostředí třídy a školy způsobem, který si rodiče individuálně domluví s vedením školy před nástupem do mateřské školy.
  • Jsou jasně stanovena práva a povinnosti dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ, která jsou podrobně rozpracována v platném školním řádu mateřské školy
  • Denní režim je dán orientačně, umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci ve třídě.
  • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.
  • Všechny učitelky jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, reagují na potřeby dětí, navozují situace klidu, bezpečí a dobré nálady. Vztahy mezi dospělými a dětmi zajišťujeme s důvěrou a tolerancí.
  • Učitelky se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalé, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagují pozitivním oceněním, vyvarují se paušálních pochval stejně jako odsudků, hodnocení je vždy popisné, povzbuzující, konkrétní.
  • Každá třída si společně s dětmi vytváří vlastní pravidla s aktivní spoluúčastí dětí.
  • Je nepřípustné děti nadměrně zatěžovat, či neurotizovat spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné, případné zjištěné projevy jsou ihned řešeny.
  • Poměr spontánních a řízených činností je vyrovnaný, volnost dětí je závislá na zajištění jejich bezpečnosti.
  • Třídy jsou naplňovány v souladu se školským zákonem, ke spojování tříd dochází jen v brzkých ranních a odpoledních hodinách tak, aby počet dětí ve třídě nepřekročil povolenou kapacitu.

   

  3.4 Organizace chodu

  Organizace a provoz MŠ vychází z předcházejících zkušeností a z požadavků rodičů.

  Provoz  všech míst poskytovaného vzdělávání je od 6:00 - 17:00

   

   

  3.4.1Orientační denní řád chodu mateřské školy:
  • V průběhu celého dne mají děti vyvážený poměr spontánních a řízených činností.
  • Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
  • Dbáme na osobní soukromí dětí a umožňujeme jim pracovat vlastním tempem a podle svých individuálních schopností.
  • Děti mají k dispozici dostatek materiálního vybavení, které jim je volně přístupné.

   

  6:00 – 9:30 scházení dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, komunitní kruh, hygiena, přesnídávka;       

  9:30  –  11:30 pobyt venku;

  11:30 – 12:10 příprava na oběd, oběd;

  12:10 - 14:00 spánek a odpočinek dětí, individuální péče, klidné aktivity pro děti s nižší potřebou spánku;

  14:00 - 17:00 odpolední svačina, spontánní aktivity dětí dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod z MŠ;  

  Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

   

  3.5 Řízení mateřské školy

  • Zaměstnanci mají jasně stanovené pravomoci a povinnosti uvedené v pracovních náplních a organizačním řádu mateřské školy. Vedení školy se zaměřuje na kontrolu jejich dodržování.
  • Tok informací je předáván ústně, písemně, telefonicky i e-mailem – mezi odloučenými pracovišti.
  • Při plánování výchovné práce se opíráme o předchozí analýzu a zkušenosti.
  • Zaměřujeme se na týmovou spolupráci a spolupráci s rodiči i při následném plánování, rozhodování a evaluaci.
  • Spolupracujeme se zřizovatelem, základní školou a dalšími organizacemi a odborníky.

   

  3.6 Personální zajištění

  • Škola má velkou kvalifikovanost pedagogických pracovníků, stávající nekvalifikovaní mají plnou podporu ke studiu k získání odborné kvalifikace, ostatní si v rámci DVPP a rozšiřujícímu studiu na VŠ stále odbornost prohlubují a doplňují.
  • Služby pedagogických pracovníků jsou stanoveny tak, aby vyhovovaly potřebám dětí i provozu.
  • Zaměstnanci spolu spolupracují v duchu týmové práce.
  • V jednání s dětmi i dospělými vystupují pedagogové profesionálně v souladu s pravidly společenského chování.
  • O děti se speciálními vzdělávacími potřebami (logopedie, rehabilitace a jiná péče) pečujeme ve spolupráci s příslušnými odborníky – pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, střediska rané péče, s orgánem sociální a právní ochrany dětí.

   

  3.6.1 Záměry v optimálním zajištění pedagogické péče

  Záměrem do roku 2022 je služby učitelů organizovat takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna pedagogická péče o děti překrýváním služeb minimálně dvě a půl hodiny. Tento záměr je závislý na financování MŠMT.

   

  3.7 Spoluúčast rodičů

  • Rodiče mají možnost a jsou vybízeni, aby vstupovali do třídy, prohlédli si dětské výtvory, případně se zapojili do hry a společných akcí školy.
  • Rodičům umožňujeme konzultace o výchově a vzdělávání jejich dětí dle potřeby.
  • Pedagogové vystupují ve vztahu k rodičům jako partneři, dbají na soukromí a diskrétnost rodiny.
  • Škola spolupracuje s rodiči na vytváření individuálních plánů u dětí, které to vyžadují.
  • Rodičům nabízíme zapůjčování odborné literatury a didaktických pomůcek.
  • Během školního roku se konají informativní schůzky pro rodiče, dále jsou informováni vývěskami na nástěnkách, na webových stránkách školy i osobně.
  • Pedagog reaguje na podněty a přání partnerů ve vzdělávání (rodiče, kolegové, základní škola, obec).
  • Pedagog pravidelně informuje rodiče o pokrocích dítěte ve vzdělávání, vyzdvihuje jeho pokroky a dovednosti. Problémové situace řeší s rodiči citlivě a diskrétně.
  • Rodiče podporují MŠ sponzorskými dary – finanční i materiální výpomoc.
  • Rodiče se podílejí dle svých možností na drobných úpravách a opravách školy, spolupracují při realizaci projektů (barevné dny, tvořivé dílny, jarmarky, vánoční posezení, pohádkový les, školy v přírodě, zahradní slavnosti, občerstvení)
  • Ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel mateřské školy Klostermannova pořádáme tyto akce: tvořivé dílny, jarmarky, vánoční posezení, pohádkový les, školy v přírodě, zahradní slavnosti a projekty.

   

  4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

  4.1 Vzdělávání dětí se zdravotním postižením, zdravotním oslabením a sociálním znevýhodněním

  Všechny naše mateřské školy mají podmínky pro individuální integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, ale bohužel v současné době jsou z důvodu poptávky po volných místech v mateřských školách udělené výjimky z počtu ve třídách na 25 - 28 dětí.  Pro začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejlépe uzpůsobena jejich individuálním potřebám Mateřská škola Thunská, kde je maximální počet 16 dětí na třídu.

  Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvořeny individuální vzdělávací plány, které vycházejí s aktuálního školního vzdělávacího programu. Jsou konzultovány s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra.

  Hlavním cílem vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je:

  • poskytovat podnětné a klidné prostředí

  • osvojováni specifických dovedností, zaměřených především sebeobsluhy a komunikaci

  • zajištění přítomnosti asistenta

  • využívat vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky dle postižení

  • těsně spolupracovat s rodiči

   

  4.2 Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

  Školní vzdělávací program nabízí dostatek možností a pestrost vzdělávací nabídky. Třídní vzdělávací programy vycházejí s Gardnerovy teorie vícečetných inteligencí. Mateřská škola nabízí rodičům spolupráci při identifikaci nadání, spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro zjištění struktury nadání, zjištění úrovně tvořivosti a sociální zralosti.

  Hlavním cílem vzdělávání mimořádně nadaného dítěte je:

  • zajistit individuální přístup (mít čas na zvídavé otázky, diskusi…)
  • vyhradit pracovní místo pro jeho aktivity (klid, prostor pro kreativitu)
  • zajistit doplňkové výukové pomůcky a materiál dle druhu nadání
  • zamezit vyčleňovaní z kolektivu

   

  5 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

  Naše mateřská škola, vzhledem k dosavadnímu věkovému složení přijímaných dětí, nesplňuje všechny podmínky ke vzdělávání dětí od dvou do tří let.

  • Není vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.
  • Podmínky pro zajištění průběžného odpočinku a hygieny nejsou zajištěny z důvodu nedostatečného personálního zajištění.

   

  Splňujeme podmínky v otázce:

  • dostatečného prostoru pro volný pohyb a hru dětí,
  • bezpečnosti - ohrožující předměty nejsou dětem zpřístupněny,
  • šatna poskytuje prostor na náhradní oblečení,
  • máme dostatečné prostory na ukládání hygienických potřeb.

   

  Jsme schopni do roku 2022 zajistit:

  • vyhovující režim dne, respektující potřeby dětí,
  • vytvořit podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami,
  • specifické pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty,
  • podněcování pozitivních vztahů vedoucích k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

   

  Za předpokladu personálního zajištění budeme schopni realizovat vzdělávací činnosti v menších skupinkách či individuálně podle potřeb a volby dětí.

   

  Záměry do roku 2022:

  • připravovat se na zařazování dvouletých dětí do mateřské školy školením DVPP,
  • postupně vybavovat třídy vhodnými hračkami a pomůckami od certifikovaných firem,
  • zajistit vybavení vhodné k variabilnímu uspořádání třídy (viz vyhláška č. 410/2005 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění),
  • zjistit možnosti získání personální podpory,
  • v případě zařazení dvouletého dítěte do heterogenní třídy znepřístupnit hračky a pomůcky nevhodné pro dvouleté děti.

   

  6 Organizace vzdělávání

  6.1 Přijímání dětí

  Do mateřské školy jsou přijímány děti v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění.

  Vzdělávání dětí MŠ probíhá v heterogenních třídách. Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let.

  Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy, termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem – bývá převážně v květnu předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno.

  Ředitelka MŠ informuje rodiče zpravidla do 30 dnů o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

  Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ.

  Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 34 a § 165 zákona č.561/2004 Sb. a § 50 zákona č. 258/2000 Sb.

  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení.

  Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy dovolí.

   

  6.2 Uspořádání škol

  Děti ve všech mateřských školách naší příspěvkové organizace jsou rozděleny do tříd v různém věkovém složení, při zařazování do tříd vychází ředitelka (na odloučeném pracovišti vedoucí) ze zájmu dítěte nebo rodičů. Kontakty s dětmi z jiných tříd jsou dostatečně umožněny v několika rovinách: společné ranní scházení do 7 hodin, pohyb dětí na zahradě není omezován prostorem, při odpoledním rozcházení opět děti slučujeme. Snažíme se, aby každé dítě mělo možnost mít během své víceleté docházky do MŠ alespoň jednu stejnou učitelku, a to z důvodu lepšího poznání dítěte, jeho rodinného zázemí, i ve vztahu spolupráce s rodiči. Zpravidla zůstávají děti ve stejné třídě po celou dobu docházky.

   

  6.2.1 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova a jednotlivých tříd

  Třídy se nacházejí ve dvou pavilonech, v patrovém pavilonu je v přízemí třída Koťata a v prvním patře třída Motýlci. Ve spodním, přízemním pavilonu je třída Berušky. V dalším pavilonu je umístěna kuchyň s veškerým zázemím a kancelář hospodářky a účetní. Všechny pavilony jsou spojeny spojovací chodbou. Všechny třídy mají vymezený prostor pro stravování a řízenou práci u stolečků, pro volnou hru i odpočinek. Mladší děti odpočívají v ložnici na lehátkách, starší děti si připravují matrace v prostoru herny. Sociální zařízení jsou přizpůsobena potřebám dětí, toalety jsou oddělené přepážkami, poskytují dostatek soukromí.

  Třída Koťata – provoz třídy je od 6:00 – 17:00

  Třída Motýlci – provoz třídy je od 7:00 – 15:30 

  Třída Berušky – provoz třídy je od 7:00 – 15:00

   

  6.2.2 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Moskevská

  V suterénu budovy je služební byt paní domovnice. V přízemí se nachází společná šatna dětí a třída Koťata, dále je zde kuchyně. V prvním patře je třída Štěňata a kancelář vedoucí pracoviště. Z důvodu využití všech prostor pro dostatek pohybu dětí a při vzdělávání se na obou třídách rozkládají lehátka pro polední odpočinek dětí.

  Třída Koťata – provoz třídy je od 6:00 - 17:00

  Třída Štěňata – provoz třídy je od 7:00 - 15:00

   

  6.2.3 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín XXV, Krásný Studenec

  V přízemí budovy se nachází šatny pro děti, kuchyňka a šatna pro zaměstnance a třída Žabek. V prvním nadzemním podlaží se nachází kuchyně a třída Myšek. V druhém podlaží jsou půdní prostory a kancelář vedoucí učitelky

  Třída Žabky – provoz třídy je od 6:00 - 17:00

  Třída Myšky – provoz třídy je od 7:00 – 15:00 

   

  6.2.4 Vnitřní uspořádání Mateřské školy Děčín VI, Thunská

  V suterénu vily se nachází prádelna pro všechny mateřské školy příspěvkové organizace. V přízemí vily se nacházejí šatny, výdejna s kuchyňkou a třída Lvíčata. V prvním nadzemním podlaží je třída Tygříci a kancelář zástupkyně ředitelky. V druhém nadzemním podlaží je služební byt paní pradleny.

  Třída Lvíčata – provoz třídy je od 6:00 - 17:00

  Třída Tygříci – provoz třídy je od 7:00 – 14:00 

   

  6.3 Formy vzdělávání

  Práce a činnost jednotlivých tříd všech mateřských se nijak nespecializuje. Každá mateřská škola poskytuje v rámci výchovy a vzdělávání zpestření vzdělávací nabídky v podobě hudebně pohybových činností, práce s kreativním materiálem, hlínou a hry na flétnu. Běžnou součástí vzdělávání je péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami s podpůrnými opatřeními do 4. stupně za působení asistentů pedagoga. Do výuky zařazujeme i práci na ICT technologii, děti pracují s výukovými programy na počítačích, tabletech i na interaktivních tabulích. Aktivity jsou uskutečňovány během dne podle zájmu dětí a tak, aby minimálně narušovaly činnosti v jednotlivých třídách. V každé mateřské škole je odborně proškolený logopedický preventista.

  Řízené a spontánní aktivity jsou v přirozené rovnováze. Záměrem je, aby dítě v rozsahu svých individuálních možností získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho rozvoj a učení. Specifickou formou je didakticky zacílená činnost pedagoga, při které formou spontánního a záměrného učení naplňuje konkrétní záměry.

  Vzdělávací nabídka pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je upravena podle stupně podpůrného opatření a druhu postižení v podobě individuálního vzdělávacího plánu.

  Každoročně nabízíme letní pobyt ve škole v přírodě ve zdravotně příznivém prostředí, kde děti využívají tamní okolí ke zdokonalování pohybových dovedností a v poznávání. Využíváme také nabídky cestovních kanceláří pro polodenní výlety, případně si je zajišťujeme sami.

   

  7 Charakteristika školního vzdělávacího programu

  Školní vzdělávací program „Plujeme na jedné lodi“, vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (VÚP, 2021) a jeho obsah je závazný pro učitele.

  závazné cíle předškolního vzdělávání jsou:

  • Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení.
  • Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
  • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

   

  7.1 Profilace školy

  Filozofie našeho vzdělávacího programu vychází již z jeho názvu „Plujeme na jedné lodi.“ Vychází z myšlenky, že prostředí mateřské škole by mělo být co nejvíce otevřené k rodině, kde rodiče vystupují jako partneři pedagogů a aktivně se podílejí na vzdělávání. Jako logo školy je zvolena loď-archa, neboť jsme přístavním městem a také proto, že je jedním s ekologičtějších dopravních prostředků a není nám lhostejné životní prostředí.

  Profilací školy je zážitkové učení formou využívání zahrad v přírodním stylu.

  Environmentální zaměření školy rozvíjí a upevňuje mezilidské i citové vztahy k přírodě, estetické vnímání, vyjadřovací schopnosti a dovednosti ve vztahu k prostředí, pomáhají utvářet hygienické návyky. Pomáhá získávat konkrétní poznatky o člověku, o přírodě a jejich vzájemných vztazích. Důležité je vytváření dovedností a návyků, udržování čistoty, péče o rostliny a úprava okolního prostředí.

  K nejcennějším metodám, prostřednictvím kterých se děti seznamují s okolní přírodou, náleží přímé pozorování. Děti zde přicházejí do bezprostředního styku s okolní přírodou, zjišťují její vlastnosti a svými smysly získávají svoje první pracovní zkušenosti. Zvláštní význam má styk s drobnými domácími zvířaty, který ovlivňuje jejich celkovou citlivost a empatii a to se samozřejmě projevuje i v mezilidských vztazích.

   

  7.2 Metody vzdělávání v našich mateřských školách

  Nejvhodnější metodou vzdělávání dětí v předškolním věku je prožitkové a kooperační učení. Tyto metody jsou založené na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost, potřebu objevovat a podněcují radost z učení – poznávat nové a ovládat další dovednosti.

  Znaky prožitkového učení:

  • spontaneita – děti nejsou k činnosti nuceny, jsou učitelkou motivovány, tak aby vzbudila zájem o dané aktivity. Děti mají dostatek času na dokončení, aktivity nejsou násilně ukončovány.
  • objevnost – děti rády experimentují, poznávají vlastnosti předmětů. Učitelka umožňuje manipulaci s přírodním materiálem, vždy dbá na bezpečnost dětí. Rodiče jsou žádány o vhodné oblečení na výuku v MŠ i na zahradu.
  • komunikativnost – poskytování dostatku času na vyjádření dětí jak verbálně i mimoslovně. Učitelky nepřerušují dítě, nechávají je domluvit, nepoužívají zákazy a nedokončují věty za děti.
  • prostor pro tvořivost – učitelky zbytečně neorganizují a nezasahují do činností – mohou si brát hračky a pomůcky bez dovolení za dodržení bezpečnosti a pravidla, že si vše po sobě uklidí. Nepředává hotové zkušenosti zvláště ve výtvarných činnostech, nepředkládají se šablony, přirovnání barev – dává dětem prostor pro vlastní vnímání světa.
  • celostnost – zapojení všech smyslů pro učení.  Využití her, kdy získávají zkušenosti o pocitech lidí, kteří jsou nějakým způsobem hendikepovaní.

  Další přirozenou metodou je situační učení, založené na vytváření a využívání situací, které dítěti poskytují srozumitelné praktické ukázky životních situací. Dítě se tak učí dovednostem poznatkům v okamžiku, kdy potřebuje a lépe tak chápe jeho smysl.

   Metoda spontánní ho sociální učení je založené na principu nápodoby vzorů chování a postojů, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou.

  8 Vzdělávací obsah

  Obsah vzdělávání školního vzdělávacího programu „Plujeme na jedné lodi“, je rozpracován do čtyř integrovaných bloků: My jsme malí námořníci; Od přístavu k přístavu; Vítr v plachtách; Plavba mezi kontinenty. Jednotlivé integrované bloky obsahují tematické části, se kterými tvořivě pracujeme a rozvádíme do podtémat nebo projektů. Podtémata (projekty) mohou mít různou délku, která se odvíjí od námětu, charakteru činností a hlavně zájmu dětí. Nabídku činností promýšlíme tak, aby docházelo k propojování všech oblastí vzdělávání a zaujaly děti se všemi druhy inteligence. Časový prostor pro realizaci zůstává otevřený, poskytuje dostatečně volný prostor pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí, tvořivou učitelku a možnosti pro všechna 4 místa s poskytovaným vzděláváním.

   

  8.1 Charakteristika integrovaných bloků

  Tematické části integrovaného bloku pro volbu vzdělávací nabídky jsou široká a obsáhlá, tak, aby poskytovaly dostatek zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem.  

   

  8.1.1 Integrovaný blok My jsme malí námořníci
  • Integrovaný blok nabízí tematické části, z kterých si pedagog zvolí téma pro svůj plán (projekt) a formou nabízených aktivit se dítě naučí poznávat samo sebe, srovnávat společné znaky a odlišnosti s kamarády, pozorovat a poznávat vlastní tělo, funkce jednotlivých orgánů, zvládat základy sebeobsluhy a zdravého životního stylu. Zároveň se bude aktivně podílet na pravidlech kolektivu, osvojí si základy společenské etikety.  Zvládne orientaci v prostředí mateřské školy a jejím bezprostředním okolí. Prostřednictvím objevování a experimentování s věcmi, předměty, materiálem pozná podstatu věcí, co z čeho pochází, že každá věc je výsledkem určitého pracovního postupu, časové posloupnosti. Z pohádkových příběhů, jejich dramatizací získá prožitky zvláště v oblasti emoční a sociální, získá zkušenost a poučení, že za špatné chování následuje trest. Projektem čtenářského centra pedagogické fakulty v Českých Budějovicích v sídle příspěvkové organizace podporujeme vztah ke knize, písmu, verbálnímu projevu; návštěvami knihovny; zpřístupnit dětskou literaturu, encyklopedie, časopisy dětem; podporovat četbu při odpočinku dětí a využívat jí jako motivaci ve vzdělávací nabídce.

   

  Cíle integrovaného bloku:

  • Osvojit si základních poznatků o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
  • Rozlišovat lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat.
  • Rozpoznat dobro a zlo.
  • Umět se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života (adaptace na režim MŠ…).
  • Vyřešit jednoduché problémy, mít představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby.
  • Přijímat změny jako běžnou součást života.
  • Vyjádřit své potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické).
  • Sdělovat, co se mu líbí, co ne, dokázat říci proč.
  • Odhadnout rizika svého chování vzhledem ke zdraví a bezpečnosti.
  • Poznat sebe samého, vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech.
  • Vnímat různé pocity, emoce a city druhých, rozpoznávat je a pojmenovat.
  • Umět vést skupinu vrstevníků, ale také se jí podřídit.
  • Dokázat vyřešit problémovou situaci, dát najevo odmítavý názor nebo postoj.
  • Uvědomovat si, že každý má nějaká práva a povinnosti.
  • Předvídat následky a přijímat konkrétní důsledky svých činů, svého chování, přijmout trest.
  • Seznámit se s běžnými věcmi a jejich používáním, zejména v oblasti sebeobsluhy.
  • Umět řešit problémové situace.
  • Seznámit se se skupinou dětí a s pomocí se zařadit do kolektivu.
  • Podporovat předčtenářskou gramotnost.

   

  8.1.2 Integrovaný blok Od přístavu k přístavu

  Dané tematické části nabídnou formou naplánovaných činností a aktivit poznatky o městě, prostřednictvím výletů a exkurzí se seznámí s historií královského města i přístavního města. Využijeme všechny dopravní prostředky k výletům – autobusy, do školy v přírodě jezdíme vlakem, na zahradě se vozí na tříkolkách, koloběžkách a odrážedlech. V rámci školy v přírodě budeme trénovat delší odloučení od rodiny.

  Na mapě budeme putovat po směru (do moře) a proti směru toku Labe, hledat jeho pramen. Formou pokusů si děti zaznamenají změny skupenství vody, její koloběhem a zdlouhavé čištění vody přes písek a papírové filtry. Využijeme mapu České republiky k seznámení se jejími velkými městy, státní hymnou, vlajkou, tradicemi.

  Dále svojí si základní druhy rostlin a zvířat, s kterými se u nás a v Evropě můžeme setkat včetně jejich zpracování a užitkovosti, přiblížíme jim tradiční česká řemesla praktickými ukázkami a návštěvou řemeslné vesničky v Zubrnicích.

  Cíle integrovaného bloku:

  • Pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje.
  •   Odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory.
  • Naučit se cestovat a vštípit si zásady správného chování v dopravních prostředcích.
  • Seznámit se s prací dospělých.
  • Vést k pochopení toho, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také ničit a poškodit.
  • Seznámit se s dopravními prostředky, naučit se základní pravidla silničního provozu tak, aby se děti pohybovaly po silnici bezpečně.
  • Umět řešit problémové situace.
  • Seznámit se s okolím, pojmenovat kde bydlím, kam chodím do MŠ.
  • Vést děti k pochopení, že každý je jiný.
  • Seznámit se s českými tradicemi, vést děti k jejich pochopení.

   

  8.1.3 Integrovaný blok Vítr v plachtách

  Pomocí tohoto integrovaného bloku a vhodně zvoleným činnostem by měly děti mít pozitivní vztah k přírodě a nemělo by jim být lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Měly by si uvědomovat, že přírodu musíme chránit a osvojit si formou hry a prožitkového učení třídění odpadu a jiné formy ochrany přírody. Děti mohou na školních zahradách společně s pedagogy založit například bylinkovou zahrádku, či spirálu, a navázat tak na téma darů země.

  Zároveň si uvědomovat střídání ročních období, naučit se vyjmenovat měsíce v roce například formou písničky, umět říci co je pro dané roční období typické.

  Tento integrovaný blok vybízí k různým pokusům. Děti se tak hravou formou seznámí se základními fyzikálními zákony. Mohou zkoumat vodu a její skupenství, pozorovat a zaznamenávat počasí či navštívit složky záchranného systému v Děčíně.

  Cíle integrovaného bloku:

  • Seznámit děti s různými fyzikálními zákony.
  • Vést děti k radosti z pohybu a fyzické aktivity.
  • Seznámit děti se střídáním ročních období, že nic není stálé.
  • Vědět, jak chránit životní prostředí a naši planetu, uvědomovat si co je škodlivé a co ne.
  •  Vést děti ke zdravému životnímu stylu – zdravé stravě, které potraviny jsou pro ně zdravé a které ne.
  • Seznámit děti s přírodními živly a jejich využíváním (negativa i pozitiva).
  • Umět pojmenovat a rozeznat základní druhy stromů, květin, ovoce a zeleniny.
  • Vědět jak se zachovat v nebezpečí- požár, autonehoda a jak poskytnout základní pomoc.
  • Předmatematickou gramotnost rozvíjet konkrétními operacemi s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.)

   

  8.1.4 Integrovaný blok Plavba mezi kontinenty

  Děti se stále častěji již v mateřské škole setkávají s dětmi z menšin. Je proto důležité již v mateřské škole dbát na to, aby nedocházelo k šikaně. V tomto integrovaném bloku by si děti měly osvojit základy. Téma vybízí k různým besedám a seznamování prožitkovým učením: děti si mohou uvařit a ochutnat jídlo typické pro danou zemi či kontinent, vyrobit hudební nástroj či navštívit zoologickou zahradu a seznámit se s exotickými zvířaty.

  Cíle integrovaného bloku:

  • Umět vyjmenovat světadíly.
  • Seznámit se se zvláštnostmi jednotlivých světadílů a kultur.
  • Vést děti k multikulturalismu – nejsme všichni stejní a to nám nevadí.
  • Využít téma jako prevenci šikany.
  • Rozpoznat exotická zvířata, vědět kde žijí.
  • Seznámit se s plody různých zemí; rozlišovat, které se dováží a které pěstujeme u nás.
  • Seznámit se se známými stavbami světa; sedm divů světa; jejich původní využití.
  • Orientovat se v podnebních pásech jednotlivých světadílů a znát podmínky žití v těchto zemích.
  • Finanční gramotnost podporována knihami od Daniely Proškové, výukovým systémem Logico Piccolo, imitací bankovek a mincí z plastu hrou na obchody.

   

  8.2 Pravidla pro plánování třídního vzdělávacího programu

  • Cíle tematických bloků a okruhy činností a příležitostí jsou voleny s ohledem na věk dětí, jejich individuální schopnosti, dovednosti a možnosti.
  • Učitelky budou na základě svých zkušeností, pedagogické diagnostiky a vývojové psychologie zpracovávat projekty a k nim očekávané kompetence (co dítě zpravidla dokáže).
  • Při plánování jakéhokoliv tématu, dbáme na to, aby hry a činnosti, které pro děti připravujeme, rozvíjely všechny typy inteligencí. Vznikne tak nabídka, v níž si každé dítě může vybrat činnost, která ho zajímá, tedy taková, která odpovídá jeho schopnostem a možnostem. Možnost volby z několika předem připravených činností (vztahujících se ke společnému tématu, na němž jako třída pracujeme) plní zároveň funkci motivace.
  • Pedagog zpracovává třídní vzdělávací program podle tohoto školního vzdělávacího programu a v souladu s RVP PV.
  • Pravidelně hodnotí průběh, podmínky a výsledky vzdělávání a zaznamenává individuální posun v rozvoji každého dítěte. Informace využívá pro další plánování.
  • Výchovně vzdělávací činnost organizuje individuálně, skupinově i společně a vychází z potřeb a schopností dítěte s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem.

   

  Typy inteligence:

  1. verbální
  2. logicko-matematická
  3. prostorová
  4. hudební
  5. tělesně-kinestetická
  6. interpersonální
  7. intrapersonální
  8. přírodní

   

  9 Evaluace, kontrolní systém

   

  Oblast

  Forma

  Časový rozsah

  Odpovědnost pedagogů

  - naplňování cílů programu

  - písemná analýza

   

   

   

   

   

  - dotazník

  - po ukončení tematických celků

   

   

   

   

  - celkové hodnocení 1x za šk. rok

  - všichni pedagogové                  

    v jednotlivých třídách, vždy 

    zodpovídají učitelky

   

   

  - společně na konci šk. roku

  - podmínky vzdělávání

  - písemná analýza SWOT

  - 1x za šk. rok nebo dle aktuální potřeby (rizika, materiální

     podmínky školy)

  - jednotlivě každý pedagog

   

  - společně všichni pedagogové a ředitelka na konci šk. roku

  - způsob zpracování a realizace

  - písemná analýza (témata)

   

  - témata – 1x za 3 roky

  - všichni pedagogové                 

    v jednotlivých třídách

  - práce pedagogů

  - dotazník

   

   

  - hospitace

  - autoevaluace 1x ročně

   

  - hospitace 6x ročně

  - každý pedagog

   

  - ředitelka MŠ a vedoucí pracovišť

  - výsledky vzdělávání

  - diskuze

   

  - dotazníky

   

  - hospitace

   

  - pozorování

  - 1x za šk. rok

   

   

   

   

   

   

   

  - 1x za 3 roky (celý program)

  - zodpovídá ředitelka MŠ         

    na základě hodnocení

    jednotlivých tříd, které předkládají třídní učitelé

   

  - všichni pedagogové, zodpovídá

    ředitelka MŠ na základě

    hodnocení z předchozích 3 let

   

  Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.

   

  1. Pravidla

  • hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje a učení,
  • hodnotíme ve vztahu k pedagogům hodnocení kvality jejich práce,
  • hodnotíme ve vztahu k sobě sebehodnocení kvality pedagogické práce (pedagogové), řídící práce (ředitelka školy),
  • hodnotíme průběžně, neustále, vyhodnocujeme dle potřeby,
  • evaluujeme, sledujeme, zaznamenáváme a vyhodnocujeme veškerou činnost školy, záměry, cíle ŠVP a TVP včetně postupů, forem a metod, kterými škola plánované cíle naplňuje,
  • evaluujeme vždy na závěr školního roku,
  • kritéria pro hodnocení si v rámci třídy pedagogové odvozují z RVP sami, v rámci školy je odvozuje ředitelka také z RVP.

   

  2. Hodnocení a evaluace pedagogy

  Pedagog nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, na to, jestli děti zvolenými činnostmi zaujal, jestli pro ně byla činnost přínosem apod. Následně na to evaluuje celý vzdělávací proces své třídy (porovnává TVP a ŠVP).

  Individuální hodnocení = pedagogická diagnostika = učitelky mapují, co dítěti jde, v čem je úspěšné, především zjišťují, co činí dítěti problémy, kde „vázne“, v čem jsou nedostatky.

  Individuální hodnocení dítěte musí vždy vycházet ze znalosti výchozího vývojového stupně dítěte, průběžně se zaznamenává každý pokrok dítěte vzhledem k výchozímu stavu. Potom se toto hodnocení stává dokumentem, který se stále doplňuje, mění. Je to důvěrný dokument, který slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům.

   

  Metody hodnocení a evaluace pro učitelku:

  • pozorování, opakované pozorování,
  • rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s odborníky,
  • diskuze,
  • rozbor herních aktivit dítěte,
  • rozbor procesu učení = využití didaktických her a testů,
  • rozbor jazykových projevů = úroveň komunikace,
  • rozbor, analýza prací – výtvorů dítěte,
  • rozbor osobní dokumentace dítěte,
  • rodinná i osobní anamnéza,
  • rozbor chování a jednání dítěte ve skupině, vztahy, postavení ve skupině,
  • analýza vlastní pedagogické aktivity.

   

  3. Hodnocení a evaluace ředitelkou školy

  Ředitelka hodnotí svoji pedagogickou a řídící práci, kontroluje a hodnotí práci pedagogů a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé mateřské školy. O všech těchto činnostech vede záznamy, které mají podobu záznamů o hospitacích. Na základě získaných dat zpracovává evaluační zprávu (hodnocení MŠ).

   

  Prostředky evaluace:

  • průběžné vyhodnocování zpracování TVP, porovnávání s požadavky ŠVP (písemné záznamy o diskuzích k TVP, kontrolách ředitelkou na poradách, průběžně),
  • sledování a hodnocení respektování vzdělávacích podmínek a podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí,
  • sledování a hodnocení práce provozních zaměstnanců (zápisy do sešitu kontrol),
  • sledování a hodnocení kvality práce pedagogických zaměstnanců (záznamy o hospitacích) pololetní a roční hodnocení vzdělávacího procesu v MŠ – porovnávání výsledků vzdělávání,
  • sledování a hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky,
  • kontroly dodržování vnitřních norem a školního řádu školy, plnění pracovních náplní,
  • kontroly třídní a další dokumentace.

   

  Kritéria pro hodnocení pedagogů:

  • vede záznamy z pozorování o dětech a vyhodnocuje je,
  • má zpracovaný TVP a pracuje podle něho,
  • umožňuje dětem pracovat individuálně,
  • vede děti ke spolupráci v kolektivních činnostech,
  • vstřícně komunikuje s rodiči,
  • sebevzdělává se,
  • zastupuje za kolegyni,
  • aktualizuje dětem portfolia,
  • umožňuje rodičům kdykoli spolupracovat, vstoupit do třídy,
  • vstřícně a ochotně pomáhá kolegyním,
  • seznamuje ostatní s poznatky z účasti semináře či samostudia.

   

  Kritéria pro hodnocení provozních zaměstnanců:

  • plní všechny své úkoly dané pracovní náplní,
  • dodržuje pracovní dobu,
  • všechny venkovní i vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy,
  • dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována skladby jídelníčku, jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jídly,
  • spolupracuje s ředitelkou školy, se zřizovatelem, aktivně se podílí na aktivitách a akcích školy,
  • ve vztazích mezi zaměstnanci panuje vzájemná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt, ochota spolupracovat.

   

  PŘÍLOHA Č. I (Osm inteligencí podle Gardnera)

  PŘÍLOHA Č. II (Konkretizované Očekávané Výstupy)

  Dodatek č. 1 - bod č. 6.3  Formy vzdělávání -  distanční vzdělávání

  Dodatek č. 2 - bod č. 4 Vzdělávání dětí ze speciálními vzdělávacími potřebami

  Dodatek č. 1 - bod č. 7.2 Metody vzdělávání  - centra aktivit

   

   

  OSM INTELIGENCÍ PODLE GARDNERA

  1. JAZYKOVÁ – schopnost rozumět řeči, číst a psát (spisovatel, novinář, učitel)
  2. HUDEBNÍ – zpěv, hra na hudební nástroj, dirigování, komponování (hud. virtuoz, dirigent atd.)
  3. LOGICKO-MATEMATICKÁ – vědecké myšlení, řešení logických hádanek, problémů, odvozování důkazů, provádění výpočtů (filozof, matematik)
  4. PROSTOROVÁ – dobrá orientace v prostoru, snadné vytváření vizuálních představ (architekt, orientační běžec, navigátor, pilot)
  5. TĚLESNĚ-POHYBOVÁ (kinestetická) – provádění cílevědomých a obratných pohybů (tanečník, sportovec, chirurg, lyžařský instruktor)
  6. INTRAPERSONÁLNÍ – schopnost rozumět sobě samému, chápat své myšlenky, emoce, činy (mistr zen buddhismu)
  7. INTERPERSONÁLNÍ – porozumění druhým lidem a mezilidským vztahům (psychoterapeut, učitel, politik, úspěšný obchodník)
  8. PŘÍRODNÍ – schopnost rozumět vzorcům vyskytujícím se v přirozeném světě přírody

   

   

  Dodatek č. 1 - bod č. 6.3  Formy vzdělávání -  distanční vzdělávání

   

  Distanční výuka v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

   

  Úvodní ustanovení

  Distanční vzdělávání přesně definuje § 184a školského zákona.

  Jde o vzdělávání dětí na dálku.  Distanční vzdělávání se poskytuje pouze v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény za předpokladu, že chybí většina dětí ve třídě, ve které je plněno povinné předškolní vzdělávání. Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud děti do MŠ nechodí kvůli neštovicím, střevní viróze nebo pokud je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. Distanční vzdělávání je určeno pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

  Bude-li dítě nemocné nebo se nebude moci distančního vzdělávání účastnit, rodič je povinen jej omluvit.

   

  Způsob poskytování distančního vzdělávání

  Dle zákona „způsob poskytování vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte„.

  V případě distanční výuky budou v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace tematicky zaměřené bloky s nabídkou činností, které posilují a rozvíjejí kompetence dítěte dle TVP, dostupné na webu školy – www.msklostermannova.cz

  třídy budou mít během distančního vzdělávání zřízeny své třídní e-maily, pomocí kterých mohou s rodiči komunikovat, vzájemně si zasílat informace o výsledcích vzdělávání, fotografie či zpracované pracovní listy a vypracovaná zadání úkolů. Případně budou některá pracoviště užívat pouze svůj e-mail. Způsob komunikace však vždy zazní v zadání výukových materiálů.

  E-maily bude Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace v případě nutnosti distanční výuky využívat také k zasílání některých výukových materiálů. Pokud zákonní zástupci nevlastní žádné ICT vybavení, pomocí kterého by mohli se školou komunikovat, bude na každém pracovišti určen jeden den v týdnu, kdy si zákonný zástupce může v MŠ vzdělávací materiály vyzvednout a zároveň odevzdat vypracovaná zadání.

   

   Vzdělávání mladších dětí

   Mladší děti (3-5 let) se mohou distančního vzdělávání také účastnit, ale bude to bráno jako nadstandartní činnost a vstřícný krok naší mateřské školy. Plnění úkolů a vypracovávání pracovních listů od mladších dětí nelze vymáhat.

    

  Pedagogové v době karantény a distančního vzdělávání

   Pokud skončí v karanténě pedagogický sbor a mateřská škola se uzavře (děti v karanténě nejsou a do MŠ by mohly chodit), nejsou splněny podmínky zákona pro distanční vzdělávání. Toto se tedy nerealizuje. Pedagogové mohou zasílat výukové materiály dětem, je to ale zcela na jejich rozhodnutí, nemohou však jejich plnění „vymáhat“.

  Pokud bude pedagogovi nařízena karanténa, může pracovat z domu (“homeoffice”), pokud se tak domluví se svým zaměstnavatelem. V této situaci dostává plat stejně, jako by byl v práci. Pokud bude v karanténě (Covid pozitivní), čerpá „nemocenskou“, nepracuje. Dostane náhradu mzdy („nemocenskou“).

    

   Hodnocení distančního vzdělávání

  Dle § 184a školského zákona jsme povinni poskytnout dětem zpětnou vazbu v podobě hodnocení jejich práce při distančním vzdělávání.

  Hodnocení v tomto případě bude poskytováno:

  - písemně formou krátkých vzkazů e-mailem či na messengerových účtech tříd;

  -  ústně při osobních návštěvách zákonného zástupce při vyzvedávání vzdělávacích materiálů na jednotlivých pracovištích příspěvkové organizace.

   

  Děčín, 31. 8. 2020                                  Mgr. Jiřina Machačková,   ředitelka školy

   

   

  Dodatek č. 2 - bod č. 4 Vzdělávání dětí ze speciálních vzdělávacími potřebami

   

  Obecné:

  Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č. j. MSMT-44476/2020-6).

  Změna v RVP PV byla provedena v návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14. července 2021 a kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Novelizace se týká poskytování jazykové přípravy v předškolním vzdělávání. Účinnost této vyhlášky je od 1. září 2021

  Podpůrným metodickým materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, které lze využívat ať již v rámci jazykové přípravy v povinném předškolním vzdělávání, tak i při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

  Hlavní cílovou skupinou pro poskytování jazykové přípravy jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání bez ohledu na délku jejich pobytu v ČR.

  Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností. 

  V případě počtu 4 a více dětí-cizinců v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka mateřské školy skupinu pro jazykovou přípravu v souladu s § 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  Škola má povinnost poskytovat jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v rozsahu jedné hodiny týdně. Tato hodina týdně bude rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

   

   4. 3 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

  V naší škole respektujeme, že děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Věnujeme zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Tuto skutečnost zohledňujeme rovněž při práci s celou třídou a uzpůsobujeme didaktické postupy tak, aby byly děti cíleně podporovány v osvojování českého jazyka a dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka byla zajištěna jazyková příprava pro plynulý přechod do základního vzdělávání. 

  Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní  zapojit se do výuky a dosáhnout školního úspěchu.

  Dětem (při počtu 1 – 3 děti-cizinci) bude poskytována individuální jazyková podpora v rámci vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu. Při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka počítáme s využitím podpůrného metodického materiálu Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání.

  Vzdělávání v českém jazyce bude zajištěno kmenovými učitelkami mateřské školy. Pokud vyhodnotí mateřská škola poskytovanou jazykovou přípravu jako nedostatečnou, je možné vyšetření v poradenském zařízení.

  Zvláštní úprava platí pro školy, kde jsou 4 děti-cizinci v povinném předškolním vzdělávání. V takovém případě zřídí ředitel  školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

   

  V Děčíně, dne 25. 08. 2021

   

   

   

   

   

   

   

  Dodatek č. 1 - bod č. 7.2  Metody vzdělávání  - centra aktivit

  Od září 2023 pilotně zařazujeme ve 4 třídách příspěvkové organizace vzdělávání dle principů Začít spolu. Ve třídách je vybavení třídy členěno do tzv. center aktivit. Jedná se  3 třídy v MŠ Klostermannova a MŠ Krásný Studenec

  Centra aktivit

  podněcují ke hře, poskytují příležitost procvičovat stávající dovednosti, ale také nabízejí výzvy k získávání nových zkušeností, vybízí k činnostem individuálním i kooperativním, nabízejí možnost volby a rozvíjí klíčové kompetence.

   

  Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role v týmu a naplánovat postup.

  Třídu MŠ tvoří 11 Center aktivit: Knihy a písmena, Domácnost, Manipulační a stolní hry, Pokusy a objevy, Voda a písek, Ateliér, Dílna, Kostky, Hudba, Pohyb, Dramatika.

  Činnosti v CA zajišťují skutečnou individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti. Možnost volby zvyšuje motivaci i odpovědnost za vyřešení úkolu, protože “co jsem si sám vybral/a, dělám raději, než to, co musím”.

   

  CA jsou jasně vymezená, označená názvem, pravidly pro práci a piktogramy, které dětem napovídají, co je možné v daném centru dělat. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

  Po ukončení činností v CA přichází reflexe. Nejčastěji se odehrává v hodnotícím kruhu, kde děti svoji činnost prezentují. Mají prostor ostatním říci, ve kterém centru pracovaly, ukázat výstupy své práce, vyhodnotit, jak se jim pracovalo, co se jim podařilo, co nového se naučily, jaký uplatnily postup, kdo z dětí jim při činnosti poradil, pomohl atp. V hodnotícím kruhu jsou děti vedeny k sebereflexi i oceňování práce druhých.

   

  2

   

  Principy Začít spolu:

   

  ü  Podpora jedinečnosti

  Vyučující nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce. 

  3

  ü  Svoboda a zodpovědnost

  Děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí.

  4

  ü  Vlastní pravidla

  Učitelé a děti jsou spolutvůrci třídních pravidel, která jsou jednoduchá, střídmá a definují žádoucí chování.

  5

  ü  Cesta je cíl

  Proces učení a reflexe činností jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.

  6

  ü  Vstřícnost a respekt

  Vyučující, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

  7

  ü  Svět v souvislostech

  Vzdělávací program probíhá v integrovaných blocích, v nichž pracujeme s dílčími tématy, která vzájemně propojujeme. Tyto souvislosti podporují vnímání světa jako celku.

   

  ü  Bezpečí a samostatnost

  Činnosti během dne probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí.

   

  ü  Žádné nálepkování

  Vyučující v komunikaci s dětmi používá popisný jazyk a poskytuje zpětnou vazbu bez předsudků, nálepkování a subjektivního hodnocení.

  10

  ü  Otevřenost světu

  Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

  11

  ü  Zapojení rodiny

  Školka nabízí rodině rozmanité formy spolupráce, které vyhovují jejím potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

  12

  ü  Radost z učení

  Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

   

   

   

   

   

   

   

  V Děčíně, dne 31. 8. 2022        Mgr. Jiřina Machačková

   

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026