PROHLEDAT STRÁNKY

  Vítáme vás na stránkách školek

  MŠ KLOSTERMANNOVA, MŠ MOSKEVSKÁ, MŠ THUNSKÁ A MŠ KRÁSNÝ STUDENEC

  1. Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

  2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2003, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

  Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026