Povinně zveřejňované informace

   

  1. Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

   

  2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2003, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

  Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

   

  3. Organizační struktura

  organizacni struktura

  Subjekt má čtyři místa poskytovaného vzdělávání:

  1. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, kapacita dětí je 84, školu řídí Mgr. Jiřina Machačková (statutární orgán)

  2. Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9, kapacita dětí je 50, školu řídí Bc. Yveta Fišerová

  3. Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131, kapacita dětí je 50, školu řídí Bc. Petra Šantrůčková

  4. Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4, kapacita dětí je 32, školu řídí Mgr. Denisa Pateliotisová

  4. Kontaktní spojení

   

  4.1 Kontaktní poštovní adresa:

  • Sídlo: Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná, 40502

  • Mateřská škola Moskevská, Moskevská 1044/9, Děčín VI - Letná, 40502

  • Mateřská škola Krásný Studenec, Krásný Studenec 131, Děčín XXIV - Krásný Studenec, 40502

  • Mateřská škola Thunská, Thunská 1303/4, Děčín VI - Letná, 40502

   

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  • Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná, 40502

  • Mateřská škola Moskevská, Moskevská 1044/9, Děčín VI - Letná, 40502

  • Mateřská škola Krásný Studenec, Krásný Studenec 131, Děčín XXIV - Krásný Studenec, 40502

  • Mateřská škola Thunská, Thunská 1303/4, Děčín VI - Letná, 40502

   

  4.3 Úřední hodiny: Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvy nejsou vymezené.

   

  4.4 Telefonní čísla:

  • MŠ Klostermannova: třída - 412535026, kancelář (hospodářka, účetní) - 412513200, ředitelka Mgr. Jiřina Machačková - 736633309, omluvy dětí z docházky - 739455068

  • MŠ Moskevská:  vedoucí Bc. Yveta Fišerová - 720600500

  • MŠ Krásný Studenec: třída - 412539188, vedoucí Bc. Petra Šantrůčková - 778494586, omluvy dětí z docházky - 773797719

  • MŠ Thunská: , vedoucí Mgr. Denisa Pateliotisová - 778762021

   

  4.5 Čísla faxu: Není faxové spojení.

   

  4.6 Adresa internetové stránkywww.msklostermannova.cz

   

  4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  4.8 Další elektronické adresy

  • ředitelka subjektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se celého subjektu, zvláště MŠ Klostermannova; Mgr. Jiřina Machačková)

  • vedoucí MŠ Moskevská: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Moskevská; Bc. Yveta Fišerová)

  • vedoucí MŠ Krásný Studenec: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Krásný Studenec; Bc. Petra Šantrůčková)

  • vedoucí MŠ Thunská: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Thunská; Mgr. Denisa Pateliotisová)

  • hospodářka subjektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se stravování a plateb zákonných zástupců zapsaných dětí pro celý subjekt; Věra Müllerová)

  • účetní subjektu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dotazy, informace a nabídky týkající se plateb firmám na fakturu se splatností a účetnictví pro celý subjekt; Ivana Mlatečková)

   

  5. Případné platby lze poukázat: 19231431/0100 (účel platby: stravné, úplata za předškolní vzdělávání, fond kultury, příspěvky rodičů a přátel školy)

  variabilní symbol: přidělené každému zapsanému dítěti zvlášť; poznámka: jméno a příjmení zapsaného dítěte (není nutné)

  Platby je možno provádět i složenkou nebo fyzicky předat hotovost pověřeným osobám - vedoucím, hospodářce, účetní.

   

  6. IČ: 72744286

   

  7. DIČ: Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

   

  8. Dokumenty

   

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Školní vzdělávací program, Školní řád, Provozní řád

   

  8.2 Rozpočet: Údaje o rozpočtu v aktuálním roce, v uplynulém roce a obsah účetních výkazů za uplynulý rok naleznete v sekci Úřední deska

   

  9. Žádosti o informace: Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou e-podatelnu subjektu nebo přes datovou schránku. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obsahovat náležitosti stanovené tímto zákonem.

   

  10. Příjem žádostí a dalších podání

   

  12. FormulářePro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře.

  Úřední deska

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026