Úplata a stravné

  změny od 1.9.2022

    1330,-   / měsíc / dítě

    970,-   / měsíc / dítě – povinný ročník a s odkladem školní docházky

    500,-   jednorázová záloha na stravné při nástupu,

                která bude vrácena při ukončení docházky

   

  Tyto platby se musí platit formou trvalého příkazu nebo složenkou do 10. dne měsíce. Žádáme rodiče, aby dodržovali přidělené VS  pro bezproblémové zařazení platby /lze uvést i jméno dítěte do poznámky/.

  Číslo účtu:     19231431/0100  KB

  Přeplatky budou vyúčtovány pololetně.

   

  Jakékoliv nejasnosti a nesrovnalosti řešte s hospodářkou Věrou MÜLLEROVOU.

  Tel.: 412 513 200

  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  __________________________

  Finanční limit na nákup potravin

  Kč/den/strávník

   

  Věková skupina 3 – 6 let

  přesnídávka                   10 Kč

  oběd                             20 Kč

  svačina                          10 Kč

  nápoj                              4 Kč

   

  celkem (celodenní)       44 Kč

                (polodenní)      34 Kč

   

  Věková skupina 7 – 10 let

  přesnídávka                     10 Kč

  oběd                               25 Kč

  svačina                            10 Kč

  nápoj je zahrnut do ceny oběda dle novely vyhlášky 107/2005

   

  celkem (celodenní)          45 Kč

                (polodenní)         35 Kč

   

  Účinnost od 1. 9. 2022

  __________________________

   

  Výše úplaty za předškolní vzdělávání

  Ředitelka Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace podle novely č.178/2016 Sb, ze dne 20. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 43/2006 a č.214/2012 Sb.,

  stanovuje

  základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na období od 1. září 2022 do srpna 2023 za každý kalendářní měsíc pro všechna místa poskytovaného vzdělávání

                                                                                          ve výši 360,- Kč.

  Pro děti, které se vzdělávají ve zbývající době podle zákona § 34 odst. 9 školského zákona (tzv. doplňkové děti), se stanovuje výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty pro celodenní provoz                                               

                                                                                       ve výši 240,- Kč.

  V posledním ročníku mateřské školy (tj. pro dítě, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let) a pro děti s odkladem školní docházky je vzdělávání poskytováno bezúplatně.

  V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 odst. vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění na více jak 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty o částku, která je odpovídající počtu dní přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. V měsíci červenci a srpnu se úplata stanovuje na výši 0,- Kč.

  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonnými zástupci dítěte jiný termín úhrady. Se zákonnými zástupci byl domluven termín úplaty shodný s termínem placení za stravování, tedy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce.

  V Děčíně 6. 4. 2022                                                    Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka školy

  Účinnost od 1. září 2022

  __________________________

  Stravné pro věkovou skupinu dětí od 3 do 6 let je 44,- Kč při celodenní docházce a 34,- Kč při polodenní docházce.

  Stravné pro věkovou skupinu dětí od 7 do 10 let je 45,- Kč při celodenní docházce a 35,- Kč při polodenní docházce.

  __________________________

  Vážení rodiče,

   

  V mateřské škole děláme maximum proto, aby bylo jídlo pro děti zdravé a chutné. Hlavní podíl na výchově Vašich dětí ke zdraví a zdravé výživě, však zůstává na Vás jako rodičích. Je proto na místě, abyste pravidelně sledovali jídelní lístek v mateřské škole, motivovali děti ke konzumaci možná méně oblíbených, ale důležitých pokrmů a v neposlední řadě také výběrem domácí stravy doplňovali jídelníček mateřské školy.

  V mateřských školách se vaří dle výživových norem pro děti předškolního věku a nabídka jednotlivých skupin potravin je sledována pomocí tzv. Spotřebního koše. Jídelníček je připravován na měsíc dopředu, tak aby byly splněny požadavky příslušné vyhlášky a také patřičná pestrost pokrmů. I v naší mateřské škole sestavujeme jídelníčky dle doporučené pestrosti, kterou vypracovali odborní pracovníci Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, a která je uznána Ministerstvem zdravotnictví. Rádi bychom Vám doporučení, kterými se řídíme představili v tomto informačním letáku.

  Pokrmy jsou zkombinovány tak, aby byla zajištěna dobrá stravitelnost, dostatek živin a ochranných faktorů. Vedoucí stravování a kuchařky jsou proškolené a dále pravidelně vzdělávány v oblasti výživy.

  Co by Vás v jídelníčku mohlo překvapit?

  Každý týden je zařazován jeden bezmasý nesladký, zpravidla zeleninový pokrm. Tyto pokrmy dodají dětem vlákninu, vitaminy a minerální látky tak, aby byla podporována přirozená imunita. Nemusíte se obávat nedostatku živočišných bílkovin, těch je i tak v jídelníčku dostatek pro zdravý růst a vývoj dětí.

  Dvakrát za měsíc se dětem nabízí sladký pokrm. Z důvodu lepší stravitelnosti jsou před sladkými pokrmy podávány zeleninové, nikoli masité polévky a stejně tak i před pokrmy luštěninovými.

  Pravidelně jsou zařazovány také luštěniny. A to formou luštěninových polévek, pomazánek a pokrmů. Je doporučeno podávat luštěniny v menších porcích a častěji tak, aby byla zajištěna jejich lepší stravitelnost. Luštěniny mohou být proto i součástí pomazánek, rizot, salátů, gulášů apod. Luštěniny jsou kombinovány s obilovinami a tím je zajištěna kompletní bílkovina. Luštěniny se tak stávají vhodným zdrojem bílkovin a minerálních látek, a to bez obsahu živočišných tuků a cholesterolu. Luštěniny je proto nutričně výhodnější zkombinovat s chlebem a dušenou zeleninou nebo zeleninovým salátem, než s uzeninou či uzeným masem. Kombinace luštěnin a uzenin není doporučena, neboť je pro děti i dospělé osoby velmi zatěžující, špatně stravitelná a vzniká velké množství odpadních látek, které zatěžují ledviny, játra a klouby.

  Do jídelníčku zařazujeme také rýži natural nebo parboiled. Pro děti jsou velmi vhodné obilné kaše, mezi které patří např. kaše z obilných vloček, jáhel, rýže apod. Jako zavářku do polévky používáme potraviny, které se vždy na území České republiky dříve hojně konzumovaly, a to: jáhly, pohanku, kroupy, obilné vločky. Používáme také lehce stravitelný kuskus. Do jídelníčku pravidelně zařazujeme celozrnné pečivo a občas také celozrnné těstoviny.

  Zeleninu nabízíme tepelně upravenou i syrovou. Tepelně upravená je součástí polévek a pokrmů a je velmi důležitá jako zdroj živin a vlákniny. Syrová zelenina je podávána jako doplněk dopolední přesnídávky či odpolední svačiny nebo jako salát. Zdravou a chutnou součástí zeleninových salátů je kysané nesterilované zelí, které podporuje a obnovuje střevní mikroflóru a tím posiluje imunitu. Ovoce samozřejmě preferujeme čerstvé.

  Uzeniny nejsou nabízeny. Za to se na jídelníčku objevují pravidelně ryby, krůtí a kuřecí maso. Nezapomínáme ani na mléčné výrobky, které jsou výrazným zdrojem vápníku a do jídelníčku je řadíme denně, neopomínáme ani mléčné kysané výrobky. Mléko považujeme za pokrm, nikoliv nápoj, proto jsou v průběhu celého dne k dispozici nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu.

  Z nápojů jsou doporučené čaje, ředěné 100% džusy a také voda a minerálky. Snahou je nápoje nepřeslazovat. Pro zdravé děti nepreferujeme umělá sladidla. Jako součást pitného režimu nabízíme také pitnou vodu.

  Uvítáme Vaši spolupráci, nápady a podněty. Prosím kontaktujte vedení mateřské školy nebo vybrané pracovníky krajské hygienické stanice.

  Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Mgr. Miroslava Slavíková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 477 755 750 Lenka Vlčková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 477 755 751

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026