03 čvn 2024

  Vyhlášení výsledků zápisů ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

  Výsledky naleznete v příloze článku.

   

  04 bře 2024

  Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří dne 3.4.2024. Těšíme se na Vás.

  24 lis 2023

  STÁVKA 27.11.2023

  Uzavřen provoz všech 4 pracovišť příspěvkové organizace.

  14 lis 2023

  PROJEKT

  Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 1 (registrační číslo CZ.03.04.01/00/22_026/0003799) je spolufinancován Evropskou unií.

  Cílem projektu je zajištění školního stravování dětí v MŠ a žáků v ZŠ, SŠ a konzervatořích ve věku od 2 do 21 let z rodin a domácností ohrožených chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

  07 čvn 2023

  Vyhlášení výsledků zápisů ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

  Výsledky naleznete v příloze článku.

   

  Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v pondělí 12. 06. 2023 od 10 - 15 hodin nebo po teletonické domluvě (736 633 309).

  Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v pondělí 12. 06. 2023 od 10 - 15 hodin.

  31 bře 2023

  Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ve středu 19.4.2023 od 14:30 do 17:00 hodin.

  09 čvn 2022

  Vyhlášení výsledků zápisu ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023,

  s přijetím k 1 .9. 2022

   

  Výsledky najdete v příloze článku.

   

  Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v pondělí 13. 06. 2022 od 8 - 12 hodin nebo po teletonické domluvě (736 633 309).
  Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v pondělí 13. 06. 2022 od 8 - 12 hodin, poté budou zaslány doporučeně poštou.

  31 kvě 2022

  ЗАПИС Призначений для прийому іноземців яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв‘язку зі збройним конфліктом на території України

  до обов‘язкового відвідування шкільного навчального закладу та дошкільного навчального закладу НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022/2023


  Zápis určený pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

  k povinné školní docházce a k předškolnímu vzdělávání PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

   

  12 dub 2022

  Středa 27.4.2022

  od 14:30 do 17:00 hodin

  Srdečně Vás zve

  • Mš Klostermannova
  • Mš Moskevská
  • Mš Krásný Studenec
  • Mš Thunská
  09 úno 2022
  31 led 2022

  Karanténa MŠ Děčín VI, Thunská 1303/4

  Příloha 1

  Děti a pedagogové MŠ Thunská 1303/4, Děčín VI, kteří byli ve školce naposledy ve dnech 25. 01. a 26. 01. 2022 a kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou bez adekvátní ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě.

  Příloha 2

  Děti a pedagogové MŠ Thunská 1303/4, Děčín VI, kteří byli ve školce naposledy ve dnech 27. 01. a 28. 01. 2022 a kteří přišli do rizikového kontaktu s další pozitivně testovanou osobou bez adekvátní ochrany dýchacích cest, jsou povinni podrobit se karanténě.

  Více informací uvedeno v příloze PDF

   

  Informace pro Krizové ošetřovné na odkazu https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

  21 led 2022

  děti a pedagog. prac. zařízení Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace, IČ: 72744286, kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě /viz seznam rizikových kontaktů/

  • jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami,
  • vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo-zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,
  • sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

  Informace pro Krizové ošetřovné na odkazu https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

  19 led 2022

   

  děti a pedagog. prac. Tř. Koťátka uvedeného zařízení v příloze, kteří přišli do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve třídě /viz seznam rizikových kontaktů/

  • jsou povinni podrobit se karanténě ve smyslu § 2 odst. 7 písm. a) zákona, zdržovat se pouze v místě svého pobytu a omezit styk s ostatními osobami,
  • vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo-zejména dodržovat přísně pravidla osobní hygieny, především používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností těsnému osobnímu kontaktu s ostatními osobami, informovat při veškerých lékařských ošetřeních, při přijetí do lůžkových zdravotnických zařízení o podrobení těmto protiepidemickým opatřením,
  • sledovat svůj zdravotní stav a v případě jakékoli změny, zejména kašle, zvýšené teploty, dušnosti, bolesti svalů, kloubů, distanční formou (tj. telefonicky/e-mailem apod.) kontaktovat ošetřujícího lékaře a řídit se jeho pokyny.

  Informace pro Krizové ošetřovné na odkazu https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

  06 pro 2021

  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
  ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
  ROZHODLA

   

  Informace pro Krizové ošetřovné na odkazu https://covid.gov.cz/situace/socialni-situace/krizove-osetrovne

  07 čvn 2021

  Rozhodnutí  (i dětí nepřijatých) lze vyzvednout v kanceláři ředitelky v sídle příspěvkové organizace - Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11 v pondělí 14.6. od 10 - 15 hodin nebo po domluvě s ředitelkou (telefon 736 633 309)  v jiném termínu.

  28 dub 2021

   

   

   Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022

   

  Ředitelka Mateřské školy Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole k celodenní docházce v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  I.

  Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

   

  II. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2021 dovršily 5 let věku a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Tyto děti nemusí předložit doklad o očkování, ani doklad, že jsou proti nákaze imunní či se nemohou očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace.

  Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví zákona 258/2000, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci.

  §  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

  §  Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádovém školském obvodu, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2021) dosáhne nejméně třetího roku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

  §  Ostatní děti.

   

  Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se např. jednat o matky samoživitelky, samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.)

  S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné orgány.

   

  Do mateřské školy jsou přijímány děti mladších 3 let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v mateřské škole a jsou samostatné.

  a) děti se samostatně oblékají a svlékají

  b) děti se samostatně nají

  c) děti nemají pleny

  d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

   

  III.

  O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti v den zápisu. Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu.

   

  Děčín, dne 28. 04. 2021     

                                 Mgr. Jiřina Machačková, ředitelka školy

   

   

   

   

   

  11 úno 2021

  uzavření předškolního zařízení odloučené pracoviště Mateřská škola Krásný Studenec

  odkaz na tiskopis OČR

  Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

  Žádost: ZDE

  Návod k vyplnění: ZDE

   

  Covid

   

  23 pro 2020

  MŠ Thunská přeje všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok vánoční koledou Nesem vám noviny:

  Nesem vám noviny - video na YouTube

   

  Nesem vám noviny
   
  Nesem vám noviny, poslouchejte,
  z betlémské krajiny, pozor dejte.
  Slyšte je pilně a neomylně,
  slyšte je pilně a neomylně,
  rozjímejte.
   
  Syna porodila čistá panna,
  v jesličky vložila Krista pána,
  jej ovinula a zavinula,
  jej ovinula a zavinula,
  plenčičkama.
   
  K němužto andělé z nebe přišli,
  i také pastýři jsou se sešli,
  jeho vítali, jeho chválili,
  jeho vítali, jeho chválili,
  dary nesli.

  POSLEDNÍ NOVINKY

  PROHLEDAT STRÁNKY

  INFORMACE

  Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.

  Prohlášení o přístupnosti

  KONTAKTUJTE NÁS

  Adresa : Klostermannova 1474/11

  405 02 Děčín VI-Letná
  • E-mail : msklostermannova@msklostermannova.cz
  • Telefon: +420 412 535 026